Share |

Fysioterapialla lisää laatua elämään

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapia on yksilöllistä, asiakkaan tarpeen mukaan tapahtuvaa, sairauden ja erilaisten kiputilojen hoitoa. Terapiaan kuuluu alkututkimus, hoitosuunnitelman laatiminen, hoidon toteutus ja arviointi. Lääkärin lähetteellä Kela korvaa osan kustannuksista. Lähete ei kuitenkaan ole välttämätön. 

Mitä fysioterapialla hoidetaan?

Kehon vääränlainen käyttö esimerkiksi huonoista työasennoista johtuen aiheuttavat pitkään jatkuessaan erilaisia kipu- ja särkytiloja, raajojen puutumista, huimausta ja jännetulehduksia. Näihin kipuihin ja särkyihin voidaan fysioterapialla vaikuttaa parantavasti ja lisäksi opettaa kehon oikeaa käyttöä, jotta tilanne ei uusiutuisi. 

Miten hoidetaan?

Fysioterapialla pyritään lievittämään  kipua ja jännitystä, parantamaan nivelliikkuvuutta, vahvistamaan ja venyttämään lihaksia sekä opettamaan kehon oikeaa käyttöä. Hoitoja on monenlaisia mm. erilaiset lämpö-, kylmä- ja sähkökipuhoidot. Manuaalisiin hoitoihin kuuluvat  hieronta, liikehoidot, lihastasapainokartoitukset, asennonohjaus, rentoutukset, nikamien mobilisoinnit ja manipuloinnit.   

Yksilöllisen kotiohjelman opettaminen kuuluu oleellisesti hoitotapahtumaan. Tutkimusten mukaan omaharjoittelu manuaalisen terapian kanssa tuottaa parhaat pitkäaikaistulokset pitkittyneissä ja usein toistuvissa niska, selkä- ja olkapääongelmissa. Jatkohoidon tarve ja siihen liittyvä ohjaus kuuluvat niin ikään tärkeänä osana hoidon tavoitteiden toteutumiseen 

Milloin ei fysioterapiaa?

On tärkeää kertoa hoitavalle fysioterapeutille muista sairauksista, lääkityksistä, allergioista yms., jotta hoito olisi turvallista ja tehokasta  asiakkaalle. Fysioterapeuttimme konsultoivat tarvittaessa lääkäreitä, jotta terapiasuunnitelma olisi turvallinen ja tarkoituksenmukainen. 

Jos olet kuumeinen tai sairas tai epävarma voinnistasi, niin ota yhteyttä puh.  040 145 3280

_n0k6341__esiv.jpeg

 fysio-ja-kuntoutus-e1479213170769.jpg