Lantionpohjan toimintahäiriöiden hoitaminen

Suomalaisista 25-60-vuotiaista naisista noin viidennes kärsii virtsan- karkailusta, ja se yleistyy iän myötä. Merkittävin syy virtsankarkailuun on ylipaino ja riski kasvaa painon noustessa. Muita riskitekijöitä ovat raskaus ja synnytys, diabetes sekä elintavat, kuten runsas tupakointi ja nesteiden juonti. Virtsankarkailu yleistyy iän myötä, mutta se ei kuitenkaan ole normaali ikään liittyvä ilmiö. Ikääntyneillä lääkitys ja pitkäaikaissairaudet (mm. Parkinsonin tauti tai MS-tauti) voi olla yhteydessä virtsankarkailuun. Lantiopohjan lihasten vahvistaminen ehkäisee ja usein myös parantaa virtsankarkailun.

Lantiopohjan toimintahäiriöitä ovat virtsankarkailu, suolen toimintahäiriöt (karkailu, ummetus, ulostamisongelmat), laskeumat (peräsuolen-, virtsarakon- ja kohdunlaskeuma), lantionpohjan kiputilat (vulvodynia ja prostatiitti) sekä selän hallintaongelmat. Lantionpohjan fysioterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa kyseisiä toimintahäiriöitä.

Lantionpohjan fysioterapiasta hyötyvät niin naiset, miehet kuin lapsetkin. Asiaan perehtynyt fysioterapeutti voi testata, että asiakas tunnistaa omat lantionpohjan lihakset ja ohjata lihasharjoittelua. Ohjattu harjoittelu perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan. Fysioterapiassa voidaan hyödyntää lantionpohjan lihastestausta tarkoitukseen soveltuvan mittarin (EMG) avulla ja yhtenä hoitomuotona voidaan käyttää elektroterapiaa. Elektroterapian hoitomuotoja ovat lantionpohjan kipuhoidot, lantionpohjan lihasten aktivointi, yliaktiivisen rakon rauhoittaminen sekä ummetuksen hoito.

Fysioterapiaan voit hakeutua lääkärin lähetteellä (KELA korvaa osan) tai ilman. Meillä saat ammattitaitoista ja huomaavaista palvelua lantiopohjan fysioterapiaan koulutetuilta fysioterapeuteilta.