Lasten ja nuorten fysioterapia - nuoruuden innolla

Lasten ja nuorten fysioterapiaa vaativat ongelmat voivat aiheutua

  • murtumista
  • nivelten nyrjähdyksistä
  • ylirasitusvammoista
  • ryhtiongelmista
  • erilaisista tuki-ja liikuntaelinsairauksista

Fysioterapian tarve voi jatkua koko elämänkaaren ajan tai muutamia hoitokertoja.

Lasten fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti arvioi lapsen/nuoren liikkumis- ja toimintakykyä sekä kehontuntemusta erilaisten testien, mittausten, manuaalisten ja visuaalisten tutkimusten perusteella ja kartoittaa lapsen/nuoren toiminnallisen tason vahvuudet ja heikkoudet.

Fysioterapeutti laatii terapiasuunnitelman yhdessä muiden lasta hoitavien tahojen sekä vanhempien kanssa. Terapiassa voidaan hyödyntää eri fysioterapian osa-alueita kuten manuaalista terapiaa, sähköterapiaa, aktiivista kuntoutusta ja teippauksia. Fysioterapeutti  hoitaa kipua ja toiminnanhäiriötä ohjaamalla ja  opettamalla ja arvioimalla lasta tai nuorta, jotta halutut taidot opittaisiin mahdollisimman hyvin ja lapsi/nuori kykenisi siirtämään opitut asiat myös päivittäiseen toimintaansa.
Fysioterapeutti vastaa myös lapsen liikkumisen sekä päivittäisen toiminnan apuvälineiden tarpeen arvioinnista, sovituksesta, käytön opetuksesta sekä hankinnasta.