Leikkauksen jälkeinen, postoperatiivinen hoito ja kuntoutus

Tuki- ja liikuntaelinvammat ja sairaudet vaativat joskus leikkaushoitoa. Tärkeä osa leikkaushoitoa on leikkauksen jälkeinen kuntoutus. Ajoissa aloitettu ja oikein mitoitettu kuntoutus edistää palautumista. Kun leikkauspäivä lähestyy, kannattaa selvittää jo hyvissä ajoin oman jatkokuntoutumisen mahdollisuudet. 


Leikkauksen yhteydessä kannattaa pyytää myös lähete jatkofysioterapiaan, kun kyseessä on:

  • lonkan tai polven tekonivelleikkaus
  • olkapäähän tehtävät leikkaukset (acromioplastia, kiertäjäkalvosimen eli rotator cuffin leikkaus, bankart tai vastaava)
  • tähystysleikkaukset esim. polven tähystysleikkaus
  • tai muu kuntoutumista vaativa toimenpide

Koskaan ei ole kahta täysin samanlaista vammaa, kahta samanlaista leikkausta eikä myöskään kahta samanlaista kuntoutusta. Leikkauksen jälkeinen kuntoutus onkin aina yksilöllistä ja nousujohteista, jossa otetaan huomioon asiakkaan voimavarat, leikkauksen jälkeinen kipu ja turvotus sekä mahdolliset toimenpiteen aiheuttamat rajoitukset. Kivun sallimissa rajoissa aloitetaan asennon hallintaharjoitteet ja nivelten liikkuvuutta parantavat harjoitteet. 

Leikkauksen jälkeinen turvotus rajoittaa liikettä ja lihasten aktivoitumista ja leikkauksen jälkeinen lymfaterapia on monesti tarkoituksenmukainen toimenpide. Kuntoutuksen eteneminen arvioidaan jokaisella fysioterapiakerralla ja sen mukaan ohjataan myös omat täsmäharjoitteet. Omatoimisuus kuntoutuessa on ensiarvoisen tärkeää, ja lisäksi oikeanlaisten harjoitteiden oikea-aikainen tekeminen. 

Yhteistyö lääkärin ja fysioterapeutin kesken on tärkeää leikkausten jälkeisissä kuntoutusprosessissa. Tuemme omatoimisuuteen, mutta avustamme tarvittaessa ja selvitämme mahdollisen apuvälinetarpeen.