OMT, Ortopedinen manuaalinen fysioterapia

Ortopedinen manuaalinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy tuki- ja liikuntaelinongelmien hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Tutkimisessa huomioidaan asiakkaan ryhti, arvioidaan rangan tai nivelen liikkuvuutta, testataan erilaisilla menetelmillä raajasäteilyoireiden esiintymistä tavoitteena löytää ongelman aiheuttaja. Havainnoidaan kehon toimintaa ja hallintaa. Tarkan tutkimisen jälkeen tehdään terapiasuunnitelma ja valitaan sopivat terapiamuodot.

Lähtökohtana on asiakkaan oman aktiivisuuden tukeminen ja ohjaus virheellisten kuormitustekijöiden välttämiseen. Käytännön hoitokeinoina voivat alussa olla erilaiset manuaaliset menetelmät, kuten pehmytkudoskäsittelyt, nivelen ja nikamien mobilisaatiot ja manipulaatio, kipuhoidot, teippaukset sekä täsmäharjoitteet. Näillä hoitokeinoilla luodaan edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle, mikä tasapainottaa ongelman aiheuttamaa toimintahäiriöitä ja ennaltaehkäisee oireiden uusiutumista.

OMT-fysioterapian kulku


Ensimmäinen käynti 
OMT-terapia perustuu ongelmien syiden selvittämiseen mahdollisen lääkärin lähetteen ja alkututkimuksen avulla.
Tarkka alkututkimus, toimintakykyarvio sekä tuki- ja liikuntaelinongelman luokittelu kuuluvat aina terapian ensikäynnille. Perusteellisen kyselykartoituksen ja alkututkimuksen jälkeen fysioterapeutti ja asiakas tekevät yhdessä terapiasuunnitelman, jossa luodaan tavoitteet ja linjat menestyksekkäälle kuntoutukselle. Hoitosuunnitelmaa laadittaessa otetaan erityisesti huomioon asiakkaan sen hetkiset tarpeet. OMT- terapian tavoite on luoda edellytykset aktiiviselle kuntoutumiselle.

Seuraavat käynnit
Manuaalisen terapian käynnin aikana fysioterapeutti kartoittaa asiakkaan oireita, tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöiden syitä ja niiden aiheuttamia ongelmia päivittäisessä elämässä.

Tyypillisimpiä manuaalisen terapian keinoja ovat erilaiset lihaksiin, hermorakenteisiin ja nivelen tukirakenteisiin kohdentuvat käsittelyt sekä tukilihas- ja liikkuvuusharjoitteiden ohjaus. Manuaalinen terapia soveltuu tyypillisimmillään mm. selkärangan ja eri nivelten alentuneen liikkuvuuden ja liikehäiriöiden hoitoon.

Tutkimustulosten mukaan aktiivinen kuntoutus manuaalisen terapian tukena antaa parhaat mahdolliset pitkäaikaistulokset ja siksi olemme kehittäneet tiimityömallin, jolloin asiakas saa myös DBC-fysioterapeutin ohjauksen löytääkseen terveelliset ja yksilölliset liikemallit.

OMT-menetelmät

Perinteisten fysioterapian hoitomuotojen ohella lisäksi:

Pehmytkudoskäsittelyt eri menetelmin, jolloin käsin suoritettavilla (manuaalisilla) tekniikoilla pyritään kivun lievittämiseen, aineenvaihdunnan lisäämiseen ja nivelen liikkuvuuden normalisointiin

Nivelmobilisointi tapahtuu käsin erilaisia tekniikoita soveltaen ja sitä käytetään kivuliaan, aliliikkuvan tai lukkiutuneen nivelen käsittelyyn. Mobilisointia käytetään jo pidemmän aikaa jäykkinä olleiden nivelien ja nikamien liikkuvuuden normalisointiin.

Nivelmanipulointi on tarkasti, nopeasti ja lyhyesti suoritettu nivelmobilisointi. Se sopii hyvin äkillisesti lukkiutuneiden nivelien tai nikamien liikkuvuuden normalisoimiseen, jolloin kipu häviää nopeasti ja lihasjännitys laukeaa. Nivelmanipulointia käytetään myös nivelen tai nikaman loppuliikeradan parantamiseen, jos nivelmobilisoinnilla ei ole saavutettu haluttua tulosta.

Hermokudoksen mobilisointia käytetään hermon rajoittuneen liikkuvuuden ja tulehdusten hoitoon. Tunnustelevalla mobilisoinnilla ja hermoa liu'uttamalla hoidetaan hermoperäistä kipua herkästi oireisiin peilaten. Näin hermon verenkierto, aineenvaihdunta ja liikkuvuus paranevat ja kipu häviää.

Erilaisilla liiketerapiamenetelmillä ja harjoittelulla edistetään, palautetaan, ylläpidetään liikkumis- ja toimintakykyä tai sopeutetaan toiminnan vajavuutta. Sopivasti kohdistettu ja annosteltu harjoitus on usein myös erinomainen kipuhoito.