Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on voimavaralähtöinen fysioterapian erikoisala. Tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukeminen. 

Psykofyysisestä fysioterapiasta voi saada apua esimerkiksi pitkittyneissä kiputiloissa, stressin aiheuttamassa ylikuormitustilassa, unihäiriöissä tai post-traumaattisissa stressireaktioissa. Menetelminä psykofyysisessä fysioterapiassa käytetään muun muassa rentoutus-, kehotietoisuus- ja liikeharjoitteita, hengitysharjoitteita sekä pehmytkudoskäsittelyä.