Arvot - tapamme toimia

FYSIOCENTERIN PERUSARVOT

Tornion Fysiocenteristä saat turvallisia ja luotettavia fysioterapiapalveluja, joiden tuloksiin ovat tyytyväisiä sekä asiakkaat että palvelujen tilaajat ja rahoittajat. 

Pidämme tärkeänä, että asiakas osallistuu terapiansa suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saa ymmärrettävässä muodossa tarvitsemaansa neuvontaa ja ohjausta. 

Henkilöstömme on sitoutunut toteuttamaan fysioterapiaa asiakaslähtöisesti, turvallisesti sekä laadukkaasti ja on tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

PARAS PALVELU

Pyrimme kaikessa toiminnassamme asiakaslähtöisyyteen siten, että asiakkaan kuntoutumisprosessin tavoitteet täyttyvät.

VASTUUNKANTAMINEN

Otamme vastuun asiakkaan kuntoutustarpeista ja ongelmista. Käytämme kaiken kokemuksemme parhaan mahdollisen kuntoutumistavoitteen saavuttamiseksi.

LAATU

Pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen laatuun siten, että tehty työ on paras mahdollinen mainoksemme. Laatua mitataan systemaattisesti.

JATKUVA KEHITTYMINEN

Tavoitteenamme on kehittää jatkuvasti osaamistamme ja toimintaamme parhaimman ja tuloksekkaimman palvelutoiminnan tarjoamiseksi. Huolehdimme omasta henkisestä hyvinvoinnistamme ja olemme valmiit toimimaan työtiimissä.

TOIMINNAN TULOKSELLISUUS

Pyrimme toiminnallamme niin asiakkaan kuin omankin toimintamme parhaaseen mahdolliseen tuottavuuteen, koska se parhaiten varmistaa asiakasyhteistyön jatkuvuuden ja oman tulevaisuutemme.