Liikunta- ja työpaikkaryhmät - liikunnan riemua

Fysiocenterissä

DBC-Harjoitteluklinikka keskiviikkoisin klo 17-19


Harjoitteluklinikka on tarkoitettu DBC-aktiivikuntoutussarjan käynneille.

Pienryhmätoiminta

Järjestämme asiakkaidemme toiveiden mukaan myös ranka-, kuntosali-, venyttely-, dystonia- ja kivunhallintaryhmiä.

Kussakin ryhmässä on 4-10 henkilöä, jolloin liikuntaryhmäläinen saa yksilöllistä täsmäohjausta fysioterapeutilta.

Fysioterapeuttien toteuttamana liikuntaharjoittelu on turvallista ja oikein toteutettua, ja sillä pyritään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Maksuvälineenä käy myös Sportti-passi ja Smartum Saldo ja Samartum Liikuntaseteli.

Työpaikkaryhmät

Liikuntaryhmiä voidaan järjestää työyhteisöille joko heidän omissa tiloissa tai Fysiocenterin tiloissa. Työnantaja ja/tai työterveyshuolto voivat ohjata myös yksittäisiä työntekijöitä jo valmiisiin Fysiocenterin ryhmiin.

Yksilöllinen harjoitteluohjelma voidaan suunnitella työpaikan erityisolosuhteet huomioiden. Ryhmäläiset voidaan ensin testata. Alkukartoitus sisältää esimerkiksi mittaukset sydän- ja verenkiertoelinten kunnosta, lihaskuntotestaukset, ergometripolkupyörätestin. Kartoituksen avulla fysioterapeutti suunnittelee oikeat harjoitteet ja oikeat harjoittelumuodot ryhmäläisille. Harjoittelukertojen jälkeen tehdään lopputestaukset ja ryhmäläinen saa tuloksensa kirjallisine jatko-ohjeineen.

Yksilölliseen ohjelmaan voidaan sisällyttää ohjattuja liikuntatunteja, ergonomisia luentoja, työpaikkatarkastuksia, henkisen hyvinvoinnin luentoja, retkiä ym, kunkin toiveiden ja tarpeiden mukaan. Fyysisesti ja henkisesti hyväkuntoinen työntekijä on yrityksen tärkein voimavara, johon kannattaa sijoittaa.