Työfysioterapia - työkyvyn ylläpitäminen ja säilyttäminen

Työfysioterapian tärkein tehtävä on tukea työntekijöiden fyysistä työ- ja toimintakykyä. Tavoitteenamme on monipuolinen ja kokonaisvaltainen fysioterapia ja näin terveempi sekä toimintakykyisempi ihminen. Palvelu soveltuu yritys- ja yhteisöasiakkaiden työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Fysiocenterissä toimii yksi työfysioterapian erikoistumisen suorittanut OMT-fysioterapeutti. Hänen ja työparinaan työskentelevän fysioterapeutin tehtävänä on yhdessä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja työpaikan yhteistyöelinten kanssa turvata hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutuminen. Tarvittaessa työfysioterapeutti tekee työpaikkakäyntejä arvioiden työpisteiden ergonomisia olosuhteita ja ohjaa terveellisempiä työtapoja. Hän voi osallistua mahdollisuuksien mukaan asiantuntijana myös työpaikoilla tehtäviin laite- ja kalustohankintoihin. Työpaikkaselvityksistä tehdään aina kirjallinen raportti.

Työfysioterapeutin tärkeimmät tehtävät


  1. Osallistuminen työpaikkaselvitykseen tiimin jäsenenä
  2. Ergonominen selvitys, jonka tavoitteena on työntekijän tuki- ja liikuntaelimistöön sekä verenkiertoon kohdistuvan kuormituksen selvitys ja terveysriskien arviointi
  3. Luentopalvelut esim. liikunnasta, ergonomiasta, fysioterapiasta, terveistä elämäntavoista
  4. Testaamiset ja ohjaaminen

Kokonaisvaltainen työkyvyn ylläpito saattaa vaatia yksilöllisten fysioterapeuttisten tutkimusten ja hoitojen lisäksi työpisteen ja -asentojen ergonomista arviointia ja ohjausta. Työfysioterapeutilla on tarvittavaa ammattitaitoa ja tietoa menetelmistä oikeiden ergonomisten ratkaisuiden löytymiseksi. Työpisteen- ja työskentelyasentojen ergonomisilla muutoksilla voidaan saada hoitotulokset pidempiaikaisiksi.

Ryhmätoiminta

Liikuntaryhmiä voidaan järjestää työyhteisöille joko heidän omissa tiloissaan tai Fysiocenterin tiloissa. Työnantaja ja/tai työterveyshuolto voivat ohjata myös yksittäisiä työntekijöitä jo valmiisiin Fysiocenterin ryhmiin esim. kuntosali-, venyttely-, dystonia- ja kivunhallintaryhmiin.

Henkilökunta on valmis suunnittelemaan yksilöllisen harjoitteluohjelman työpaikan erityisolosuhteet huomioiden. Sisältöön kuuluu esim. alkumittaukset sydän-ja verenkiertoelinten kunnosta, lihaskuntotestaukset, ergometripolkupyörätestistön, harjoittelukertoja 8-15 ja lopputestaukset kirjallisine ohjeineen.

Lisäksi voidaan käynnistää myös laajempialaista tykytoimintaa. Jokaiselle yritykselle voidaan räätätöidä oma yksilöllinen ohjelma, joka sisältää ohjattuja liikuntatunteja, ergonomisia luentoja, työpaikkatarkastuksia, henkisen hyvinvoinnin luentoja, retkiä ym. kunkin toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Fyysisesti ja henkisesti hyväkuntoinen työntekijä on yrityksen tärkein voimavara, johon kannattaa sijoittaa. Yrityksen taloudellinen panos työntekijöidensä hyvinvointiin on parhaimmillaan nelinkertaisesti tuottava.