Aikuisten neurologinen fysioterapia - vahvaa osaamista


Asetukset

Erilaiset neurologiset sairaudet tai vauriot vaikuttavat hermojärjestelmän toimintaan ja aiheuttavat usein vaikeuksia erilaisissa motorisissa toiminnoissa. 

Tavallisimpia neurologisia sairauksia ovat

  • aivoinfarktin jälkeinen halvaantuminen
  • lihassurkastumat
  • hermovauriokivut
  • aivo- ja selkäydinvammat
  • CP-vammat
  • MS-tauti
  • Parkinsonin tauti

Neurologinen fysioterapia on suunnattu keskus- ja ääreishermostoperäisten sairauksien ja oireyhtymien kuntoutukseen. Neurologisen kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää tai parantaa kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa. 

Fysioterapian keinoin pyritään vähentämään mm. asennonhallinnan ja liikkumisen vaikeuksia huomioiden myös erilaiset kognitiiviset, sensoriset ja tunneperäiset tekijät sekä lisäämään tai ylläpitämään kuntoutujan omaa toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä tukemaan selviytymistä päivittäisistä toiminnoista. Neurologisessa fysioterapiassa korostuu moniammatillinen yhteistyö sekä yhteistyö kuntoutujan läheisten kanssa. 

Fysioterapiassa pääpaino on tasapaino-, koordinaatio- ja liikkuvuusharjoitteilla. Neurologisten asiakkaiden hoidossa sovelletaan kaikkia fysioterapian osa-alueita, koska myös heillä on monenlaisia tuki- ja liikuntaelinongelmia. Harjoitusvälineinä käytetään esim. tasapainolautaa, terapiapalloa, peilejä, pelejä sekä harjoitussalilaitteita. Fysioterapeutti osallistuu myös apuvälineiden tarpeen arviointiin, hankintaan ja niiden käytön harjoitteluun. 

Fysiocenterin fysioterapeutit pystyvät tarjoamaan kuntoutujille neurologisen fysioterapian osaamisen lisäksi OMT-asiantuntemusta, josta on hyötyä mm. pyörätuolin käyttäjillä yleisesti esiintyvien niskan ja olkapään rasitusvammojen ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa.