Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - tukena arjessa

Kela järjestää kuntoutusta vaikeavammaisille. Vaikeavammaisiksi määritellään korotettua tai ylintä vammaistukea saavat asiakkaat sekä kuntoutujat, joilla on vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve tai, jos kuntoutujan haitta aiheuttaa huomattavia vaikeuksia selviytyä jokapäiväisistä toimista kotona, koulussa tai työssä.

Kuntoutus perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan hoidosta vastaavassa julkisessa terveydenhuollon yksikössä yhdessä kuntoutujan kanssa 1-3 vuodeksi kerrallaan.


Fysiocenter on Kelan vaikeavammaisten  lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja

Palveluja tuotetaan sekä aikuis- että lapsikuntoutujille. Kuntoutuja saa yksilö- ja ryhmämuotoista fysioterapiaa. Fysioterapia toteutetaan Fysiocenterin terapiatiloissa, kotikäyntinä tai allasterapiana.

Tavoitteena on, että kuntoutuksen avulla asiakas selviytyisi arkielämän toiminnoista paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta sekä työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.

Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutuksen hakeutuminen:

  • Pyynnöstäsi julkisen terveydenhuollon lääkäri tekee kuntoutussuunnitelman kuntoutustarpeestasi.
  • Täytä kuntoutushakemus KU102. Liitä mukaa lääkärin tekemä kuntoutussuunnitelma KU207 tai B-lääkärinlausunto, jos kuntoutussuunnitelma on kirjattu tähän. Toimita hakemus liitteineen Kela:n toimistoon.
  • Kela käsittelee hakemuksesi ja kutsuu sinut tarvittaessa haastatteluun. Saat kirjallisen päätöksen, ja tämän jälkeen voit tulla meille lääkinnälliseen kuntoutukseen.

www.kela.fi/kuntoutus