Vaikeavammaisten lasten kuntoutus - yhdessä eteenpäin elämässäLasten fysioterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn parantuminen ja/tai ylläpitäminen. NDT-terapia (Neurodevelopmental treatment) on cp-vammaisten lasten terapiaa.

Se perustuu keskushermoston kehittymisen aktivointiin toiminnan avulla. Tavoitteena on mahdollisimman normaalit asento- ja liikemallit, joka tukee kokonaisvaltaista toiminnallisuutta.

Se on arviointiin, tutkimiseen ja suunnitteluun perustuvaa harjaannuttamista ja opettamista sekä lapsen, perheen ja muiden lapsen kanssa toimivien ihmisten ohjausta. Lapsen fysioterapian tarve voi jatkua koko elämänkaaren ajan. Terapiaa toteutetaan lapsen omassa elinympäristössä: kotona, koulussa, päiväkodissa tai Fysiocenterin tiloissa tai uimahallilla.

Lasten fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti arvioi lapsen liikkumis- ja toimintakykyä sekä kehontuntemusta erilaisten testien, manuaalisten ja visuaalisten tutkimusten perusteella. On tunnettava lapsen normaali psykomotorinen kehitys ja sen muutokset eri ikäkausina, jotta voi tunnistaa vamman/sairauden aiheuttamia toiminnanhäiriöitä liikuntaelimistöön sekä asento- ja liikemalleihin.

Fysioterapian toteutuksessa käytämme erilaisia menetelmiä:

  • NDT
  • Bobath-terapia
  • vauvaterapia
  • manuaalinen terapia
  • sähköterapia
  •  allasterapia
Fysioterapeutti vastaa myös lapsen liikkumisen sekä päivittäisen toiminnan apuvälineiden tarpeen arvioinnista, sovituksesta, käytön opetuksesta sekä hankinnasta.

Lasten fysioterapeutti työskentelee tiiviissä yhteistyössä perheen, muiden lasta hoitavien tahojen, päiväkodin ja koulun sekä muiden kuntoutukseen osallistuvien kanssa.